Sysadmin/SRE

How Linux Works, 2nd Edition

Ngày xưa mới ra trường, chả biết khỉ gió gì, dc anh sếp bảo lấy cuốn này đọc cho hết đi, nhờ đó mà đỡ ngu chút, biết dc chút chút.

UNIX and Linux System Administration Handbook

Chừng hiểu dc chút chút linux rồi, thì đọc tiếp cuốn này, cũng là cuốn đọc nhiều nhất, lâu lâu bí cái gì là search trong cuốn này ra đọc trước, hiểu khái niệm & concept, xong từ đó mới research thêm. Homepage: https://www.admin.com

Systems Performance: Enterprise and the Cloud

Rảnh rỗi, dư hơi, thì đọc cuốn này của ông kẹ, nhiều chương về cpu, mem, … rất đáng & giá trị

High Performance MySQL: Optimization, Backups, and Replication

Ngày trước có thời gian làm nhiều với MySQL, nên đọc cuốn này, hay, nhưng hơi cũ, đọc xong phải lấy docs mới nhất của MySQL ra compare & chiêm nghiệm lại

Last updated