Software fundamentals

Modern Technical Writing: An Introduction to Software Documentation

Cuốn này tìm thấy trong thư viện của team copy của Anduin. Chỉ có 45 trang nên tính ra khá hiệu quả. Cuốn này là nền tảng để mình viết khá nhiều về technical.

Human-Computer Interaction

Cuốn này hồi SV được thầy khuyên đọc. Giờ lâu rồi cũng k nhớ rõ mấy topic trong đó, nhưng đại khái cũng thuộc dạng nền tảng với mình.

Công bằng mà nói thì cuốn này đọc lúc SV khá hợp vì nó là dạng college book. 2 cuốn sau pratical/industry focus hơn. Cuốn này như kiểu inspire overview.

The design of everyday things

Cuốn này chắc không cần nói nhiều nhỉ :smile: cái học được nhiều nhất là cách nhìn ở góc độ con người (nghiêng nhiều về tâm lý). Cuốn này đặt ra khá nhiều nền tảng trong công việc của mình sau này.

Refactoring UI

Cuốn này đọc gần đây, hơi commercial, nhưng là 1 trong những cuốn về UI engineering viết cho engineer dạng developer hiệu quả (in the mean of rõ ràng, to the point) nhất mình từng đọc. Cuốn này biết do nằm trong thư viện team design.

The Mathematica Handbook 5, Practical Common Lisp.

Hai quyển này giúp hiểu khá nhiều về căn bản lập trình high-level (vs systems programming). Quyển đầu thì nên đọc trong cái built-in doc browser của Mathematica rồi nghịch luôn (nhưng những bản sau này có vẻ tệ hơn). Đọc xong hai quyển này thấy nhiều thứ ở những chỗ khác khá là "primitive" :disappointed:

Linux System Programming, Linux Kernel Development, Programming Rust, Systems Performance, với cái đống documentation cũ của Apple bị nó quăng vào ~sọt rác~ archive.

Linux Programming Interface

Mềnh thì là cuốn Linux Programming Interface, mỗi lần đọc lại học dc mớ thứ

Last updated