Mindsets

Time Management for System Administrators

Book by Thomas A. Limoncelli

Cuốn này mới đọc gần đây (năm rồi), đem ra nhiều chủ đề rất quan trọng trong việc quản lý thời gian, xử lý task, operation, nhiều ví dụ rất thực tế cho mấy bạn sysadmin/sre đọc (vì tác giả cũng là sysadmin)

Coders At Work

Meta chút xíu thì có Coders At Work, đọc xong cảm nhận nhiều hơn chút về cách tư duy của các legend hồi xưa.

The design of everyday things

Cuốn này chắc không cần nói nhiều nhỉ :smile: cái học được nhiều nhất là cách nhìn ở góc độ con người (nghiêng nhiều về tâm lý). Cuốn này đặt ra khá nhiều nền tảng trong công việc của mình sau này.

Last updated